Chinese Geneeswijzen

In de klassieke teksten van de Gele Keizer, meer dan 2000 jaar geleden, is te lezen dat de mens een deel is van de kosmos. Iedere verandering heeft met elkaar te maken en heeft gevolgen op de mens en zijn omgeving.

Het Chinese systeem

Vanuit zeer nauwkeurige observatie wisten de meesters dat er verbanden bestonden tussen zowel psychische-, emotionele-, fysieke- en omgevingsfactoren als voorouderlijke factoren. Zij ontwikkelden een zeer concreet geneeskundig systeem met een eigen fysiologie en diagnostiek en verschillende behandelingsmethoden zoals acupunctuur, kruidengeneeskunde en Tui-Na therapie. Een dergelijk helder en duidelijk systeem zoals de Chinezen dat hebben gecreëerd, geeft ons de mogelijkheid om een aantal aspecten van het leven beter te begrijpen.

Qi, Yin & Yang

Energie, Qi genaamd in het chinees, is de kracht achter alle functies van alles, zo ook de lichaamsfuncties. Het stuurt alle processen in het lichaam aan zoals in de natuur, bijvoorbeeld de ademhaling, de bloedcirculatie, de vloeistoffen en de spijsvertering. Een harmonieuze beweging van Qi houdt het lichaam en de geest gezond. Wanneer er een Qi tekort optreedt, is het belangrijk dat de Qi weer wordt aangevuld. Bij een Qi blokkade, wordt Qi in beweging gebracht. Qi kan worden onderverdeeld in Yin en Yang. Yin is het kalme, het voedende, de rust. Yang is de beweging, de activiteit. Ook deze twee aspecten, Yin en Yang, zijn in evenwicht. Dan leeft het lichaam in gezondheid en harmonie. Bij een te weinig Yin of Yang  raakt het lichaam uit evenwicht en er ontstaan klachten.

TCM: Traditional Chinese Medicine

TCG: Traditionele Chinese Geneeswijze

De Klassieke Chinese geneeswijze is een concept dat reeds enkele duizenden jaren oud is. Binnen deze geneeswijze wordt gewerkt met Qi (energie). Wanneer een individu is zich niet lekker voelt, wordt via een behandeling volgens de TCM/TCG getracht het oorspronkelijk evenwicht, de natuurlijke balans, terug te vinden, zodat de Qi weer in evenwicht is, waardoor klachten verdwijnen. TCM/TCG heeft een eigen systeem van diagnose stellen (pols- en tong-diagnose).

Mogelijkheden om te werken aan een evenwichtige Qi zijn: Acupunctuur, Chinese kruiden formules, Tuina (massage), Tai Chi of Zhineng Qigong (bewegingsoefeningen en ademhalingsoefeningen).

Behandeling volgens Chinese geneeswijzen

Mensen komen voor één of meerdere klachten, die vaak met elkaar in verband staan. Een hoofdpijn is bijvoorbeeld niet alleen een pijn in het hoofd, maar kan verschillende redenen hebben, omdat alles met elkaar in verbinding staat en de klacht een onderdeel is van het systeem. Na de diagnose die op Chinese methoden is gebaseerd kan de klacht op verschillende manieren behandeld kan worden. Het doel is om de balans van het lichaam te herstellen.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de ademhaling, de bloedcirculatie, de vloeistofverdeling en de spijsvertering.